Waarom onderzoek in de diepe ondergrond?

 ondergronds onderzoek

Onderzoek in de ondergrond biedt de mogelijkheid om de veiligheidsfuncties van een bergingssysteem in reële condities te bestuderen en de uitvoerbaarheid ervan door middel van technische demonstraties aan te tonen. Op die manier kan de expertise worden opgebouwd die nodig is om een bergingsinstallatie te realiseren die aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet.

Specifiek gaat het bijvoorbeeld over:

  • ontwikkelen van technieken voor de uitgraving, constructie en afsluiting van galerijen en toegangsschachten in weinig verharde klei
  • experimenten om de karakteristieken van de klei te kennen en het complexe gedrag van de klei te begrijpen
  • onderzoek naar de corrosie (aantasting) van mogelijke verpakkingsmaterialen in contact met de klei
  • studie van de migratie (verspreiding) van radioactieve stoffen in de klei
  • experimenten om de uitvoerbaarheid van de berging aan te tonen, op een schaal die vergelijkbaar is met een echte bergingsinstallatie
  • opbouwen van expertise inzake instrumentatie en monitoring

De experimenten in het ondergrondse laboratorium maken het mogelijk om informatie te verzamelen over de kenmerken van de ondergrond waarin de bergingsinstallatie zal worden gebouwd en om de wisselwerking van dit gesteente met het afval en de kunstmatige barrières te observeren en te begrijpen. Het is belangrijk om deze kenmerken en interacties diep onder de grond te onderzoeken, omdat de mechanische en chemische eigenschappen van de kleilaag op deze diepte sterk verschillen van die aan het aardoppervlak.