Interactief rollenspel - "De Bergemeesters"

Omwille van COVID-19 kan het Bergemeesterspel momenteel niet georganiseerd worden.

Voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs biedt het ESV EURIDICE vanaf het schooljaar 2019/2020 een bezoek aan onder de vorm van een rollenspel: "De Bergemeesters". Tijdens het spel discussiëren de leerlingen over de mogelijke bouw van een geologische bergingsinstallatie in hun gemeente en alles wat hierbij komt kijken. Het is de bedoeling om leerlingen te laten nadenken over dit maatschappelijk belangrijke thema. Radioactief afval is immers een realiteit in onze maatschappij. Het hoogactieve afval moet gedurende honderdduizenden jaren afgezonderd worden van mens en milieu. Net deze jongeren zijn de volgende generatie die betrokken zal worden bij de realisatie van een eindbestemming.

De bergemeesters De bergemeesters
   

Vakoverschrijdend

De thema's die tijdens het spel aan bod komen zijn zeer divers. Is zo'n bergingsinstallatie voldoende veilig? Is het technisch mogelijk om ze te bouwen? Zijn er geen betere manieren om het afval te beheren of te bewerken? Heeft de lokale bevolking voldoende inspraak bij het ontwikkelen van een dergelijk project? Zijn er voordelen voor de lokale gemeenschap? En wie gaat dit alles betalen?

Tijdens het spel moeten de leerlingen bovendien verschillende competenties aanspreken: luisteren en informatie verwerken, zelf op zoek gaan naar nuttige informatie in de tentoonstellingsruimte, overleggen in kleine groepjes, spreken voor een groep en met elkaar in debat gaan, als het even kan met sterke argumenten. De leerlingen die de beste argumentaties brengen, winnen het spel!

Met "De Bergemeesters" sluiten we niet alleen aan bij de vakgebonden eindtermen van fysica, aardrijkskunde, chemie of Nederlands, maar evengoed bij vakoverschrijdende eindtermen zoals samenwerken en kritisch denken. 

Voor wie is het bedoeld?

  • leerlingen van het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs
  • leerlingen met interesse in de maatschappelijke impact van wetenschap en technologie
  • specifieke wetenschappelijke voorkennis is niet vereist
  • groepen van minimum 12 en maximum 50 leerlingen

 

Hoeveel kost een bezoek?

Het bezoek, inclusief de begeleiding,  is gratis.

Wanneer kan EURIDICE bezocht worden?

Maandag   13.00 u - 16.00 u  
Dinsdag 09.00 u - 12.00 u  en 13.00 u - 16.00 u 
Woensdag    09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 16.00 u
Donderdag    09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 16.00 u
Vrijdag  09.00 u - 12.00 u  

 
Er worden geen bezoeken georganiseerd tijdens de schoolvakanties en op vastgelegde brugdagen.

Hoe verloopt het bezoek?

Een bezoek duurt minimum 2 uur.

Het spel start met een korte introductie over de herkomst van het langlevend, hoogradioactieve afval en een toelichting over het concept van geologische berging voor het langetermijnbeheer van dit afval. Daarna worden de leerlingen in groepjes verdeeld en op een originele manier uitgedaagd om te discussiëren over de pro's en contra's van zo'n bergingsinstallatie. Tussendoor voeren de leerlingen enkele opdrachten uit.

Programmavoorbeeld

09.30 u  Aankomst aan de ingang van het ESV EURIDICE 
09.45 u   Welkom en introductie
10.00 u Rollenspel "De Bergemeesters"
12.00 u Einde
   

Hoe een bezoek aanvragen?

Zend je aanvraag met mogelijke data voor een bezoek via e-mail naar bezoeken@euridice.be, minstens een maand voor de vroegst opgegeven datum.

Een bezoek is pas definitief na bevestiging via mail. Samen met de bevestiging ontvang je ook een blanco namenlijst. Deze namenlijst met bijhorende gegevens moet uiterlijk 14 dagen voor het bezoek via mail teruggestuurd worden aan onze contactpersoon. Indien de gegevens niet tijdig worden doorgestuurd, kan het bezoek mogelijk niet doorgaan.

Indien je toch nog vragen hebt, kan je telefonisch contact opnemen met:

Els van Musscher 
Tel. +32 14 33 27 83
Bereikbaar op werkdagen van 8.30u tot 12.00u

Op zoek naar een dagprogramma? Combineer dan met ISOTOPOLIS!

Indien je interesse hebt in een daguitstap, dan raden wij sterk aan om het Bergemeesterspel te laten aansluiten op een bezoek aan ISOTOPOLIS, het nabijgelegen informatiecentrum van NIRAS over het beheer van het radioactieve afval. Op die manier combineer je een uitgebreide en interactieve toelichting over radioactiviteit en het beheer van alle soorten radioactief afval met een boeiend en maatschappelijk relevant rollenspel over geologische berging van langlevend radioactief afval.

Interesse? Neem dan eerst contact op via de inschrijvingstool van ISOTOPOLIS. Vraag een bezoek aan tijdens de voormiddag en vraag naar een combinatie met "De Bergemeesters".

Alternatief?

Indien je wenst, kan je nog steeds opteren voor een klassieke rondleiding in de tentoonstellingsruimte. De leerlingen krijgen in dat geval een meer gedetailleerd overzicht van het onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van ondergrondse berging van radioactief afval in diepe kleilagen. Aan de hand van filmpjes, tekeningen en maquettes worden de belangrijkste resultaten van 40 jaar onderzoek toegelicht. In dat geval duurt een bezoek maximaal anderhalf uur. Ook hier is een combinatie met ISOTOPOLIS mogelijk.