Organisatie

Bestuurscomité

Het ESV EURIDICE wordt bestuurd door een comité van vier personen, twee aangeduid door NIRAS en twee aangeduid door het SCK•CEN. Zij worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De voorzitter van het bestuurscomité wordt aangeduid door NIRAS. De secretaris van het bestuurscomité en de directeur van EURIDICE nemen deel aan de vergaderingen met raadgevende stem.

De leden van het bestuurscomité zijn (periode juni 2013 - juni 2015):

Marc Demarche, voorzitter, directeur-generaal van NIRAS
Philippe Lalieux, directeur Langetermijnbeheer van NIRAS
Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN
Hildegarde Vandenhove, instituutsdirecteur Milieu, Gezondheid en Veiligheid van het SCK•CEN

Het wetenschappelijk adviescomité (SAC)

Het wetenschappelijke adviescomité (SAC – Scientific Advisory Committee) adviseert het bestuurscomité van EURIDICE. Ze bestaat uit experten van diverse universiteiten en van organisaties in het domein van het beheer van radioactief afval. De leden van het SAC zijn: 

Prof. Dr. Tilmann Rothfuchs , Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit - GRS (Duitsland)
Prof. Dr. Robert Charlier, ArGEnCo, GEO3, Université de Liège
Prof. Dr. Jean-Marc Baele, géologie fondamentale & appliquée,  Faculté Polytechnique de Mons
Prof. Dr. Geert De Schutter, technisch directeur labo Magnel, Universiteit Gent
Prof. Dr. Philippe Claeys, hoofd van de onderzoeksgroep Earth System Science, Vrije Universiteit Brussel
Ir. Gilles Armand, chef du service mécanique des fluides et des solides de la direction scientifique de l'ANDRA (Frankrijk)

Comité voor de programmering van de ondergrondse experimenten (POP)

Het comité voor de programmering van de ondergrondse experimenten (POP) analyseert de veiligheid van ondergrondse experimenten en mogelijke interferentie met andere experimenten en adviseert hierover het bestuurscomité van EURIDICE. Het POP bestaat uit afgevaardigden van de leden van het ESV (NIRAS en het SCK•CEN) en van EURIDICE.

Management

Het dagelijkse beheer van EURIDICE is in handen van de directeur, die wordt aangesteld door NIRAS, en de scientific manager, die wordt aangesteld door het SCK•CEN. Zij worden daarbij ondersteund door de operations & safety manager en de communication & knowledge manager.

EURIDICE-team

Het ESV EURIDICE is een economisch samenwerkingsverband. SCK•CEN en NIRAS stellen hun personeel ter beschikking van het ESV EURIDICE. Naast de directeur, die wordt aangesteld door NIRAS, zijn de meeste teamleden personeel van het SCK•CEN.