Situering in de ondergrond

Het ondergrondse laboratorium HADES bevindt zich op een diepte van 225 meter in de Boomse Klei, onder de terreinen van SCK CEN. In Mol bevindt de Boomse Klei zich op een diepte van 190 tot 290 meter. Deze kleilaag loopt onder vele gemeenten in de Kempen door en komt in de gemeente Boom aan de oppervlakte, vandaar de naam. In de regio van Boom bevinden zich een aantal kleigroeves waar de klei wordt ontgonnen voor de productie van bakstenen.

HADES in Boomse kleilaag