Links

Op onderstaande websites vind je meer achtergrondinformatie over onderzoek naar vreedzame toepassingen van nucleaire wetenschap en technologie, het beheer van radioactief afval, onderzoek naar geologische berging en nucleaire veiligheid in het algemeen.

SCK CEN

 

NIRAS: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

 

FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle