Fase 1: bouw van de PRACLAY-galerij (2007)

Met de bouw van de PRACLAY-galerij werd aangetoond dat het mogelijk is om met industriële graaftechnieken bergingsgalerijen te bouwen die loodrecht aansluiten op een hoofdgalerij.

PRACLAY-galerijSchematische voorstelling van de PRACLAY-galerij. De galerij is 45 m lang en heeft een binnendiameter van 1,9 m. Daarmee is ze iets kleiner dan een bergingsgalerij werkelijk zou zijn.

Eerst werd in de bestaande hoofdgalerij een stalen verstevigingsstructuur aangebracht op de plaats waar de graafwerken zouden starten (rood op de figuur). De versteviging moest ervoor zorgen dat de hoofdgalerij niet zou bezwijken onder de druk van de bovenliggende grondlagen wanneer men een deel van de wand wegnam om er te beginnen graven.

PRACLAY-galerij: verstevigingsstructuurDe verstevigingsstructuur aan de ingang van de PRACLAY-galerij.

Tijdens de graafwerken werden de veranderingen in de kleilaag geregistreerd met meetinstrumenten die er vooraf waren ingebracht. Zo kon men de verstoringen door de uitgraving nauwkeurig in kaart brengen. De betonnen wandbekleding van de PRACLAY-galerij werd bovendien uitgerust met allerlei meetinstrumenten die continu informatie geven over bijvoorbeeld de druk van de klei op de wand.

PRACLAY-galerij: ingangDe ingang van de PRACLAY-galerij op het einde van fase 1.

Klik hier voor het vervolg - fase 2 van het PRACLAY-experiment.